REFERENCE

Usluge Colosseum-a uredno koriste mnoge ugledne firme:

LG, Coca-Cola, Philips, Siemens, Sony, Samsung, Steel Soft, N-Sport, Tref Sport, New Yorker, Tehnomanija, Autokomerc, Porshe leasing, Verano Motors, Mercedes Benz, Renault, PharmaSwiss, Air Serbia, Austrian Airlines, G Tech, Delta Generali, Uniqua osiguranje, Dunav osiguranje, Wiener Stadishe osiguranje, Milenijum osiguranje, Grawe osiguranje, IDEA, Maxi, Tempo, Telekom Srbija, Telenor, VIP mobile, Banka Intesa, Alpha Bank, Erste Bank, Euro Bank, Addiko Banka, KBC Bank, Raiffeisen Bank, NLB Bank, ProCredit Banka, Srpska Banka, Vojvodjanska Banka..

Takođe, naši gosti su i uvaženi članovi i gosti diplomatskih predstavništava: Nemačke, Rusije, Italije, SAD-a, Kine, Indije, Malezije i drugih iz Beograda.

 • 01-coca-cola
 • 02-philips
 • 03-lg
 • 04-siemens
 • 05-samsung
 • 06-sony
 • 07-steelsoft
 • 08-N-sport
 • 09Tref_Sport
 • 10-new-yorker
 • 11-tehnomanija
 • 12-autokomerc
 • 12a-porsche-leasing
 • 13-verano-motors
 • 14-mercedes-benz
 • 15-renault
 • 16-pharmaswiss
 • 17-air-serbia
 • 18-austrian-airlanes
 • 19-g-tech
 • 21-uniqua
 • 22-Dunav_logo
 • 23-wiener-stadiche
 • 24-milenijumosiguranje
 • 25-grawe
 • 26-idea
 • 27-maxi
 • 28-tempo
 • 29-telekom-srbija
 • 30-telenor
 • 31-vip-mobile
 • 32-banca-intesa
 • 33-alpha-bank
 • 34-erste-bank
 • 35-eurobank
 • 36-addiko
 • 37-kbc-banka
 • 38-raifeisen-bank
 • 39-nlb-bank
 • 40-pro-credit-bank
 • 40-srpska-banka
 • 40-vojvodjanska-banka